velikost stavebnice 

Pro představu vás, kteří zatím neznáte Polikarpovu dřevěnou stavebnici...
Obrázky ukazují poměr mezi velikostí dětí a některých těles, dílů a sestav.
Tato velká konstrukční skládačka je tvořena dutými dřevěnými tělesy, např. kvádry, krychlemi, trojhrany, válci atd. Kvádry a krychle mají pouze pět stěn. Tělesa jsou vyrobena z borového dřeva, tyče jsou bukové. V žádném případě nepoužíváme těžkou a obtížně opravitelnou laťovku.