Vítejte na našich stránkách

Jsme čeští výrobci dřevěných polytechnických stavebnic pro mateřské školy a školní družiny základních škol.
Nosným pilířem výrobního programu je Polikarpova stavebnice nabízená v sestavách nebo po jednotlivých dílech. Mezi další výrobky patří Vira, Viráda, Otčenáškova stavebnice, krátké cvičební lavičky, šatnové lavice a deskové hry.
Zároveň renovujeme opotřebované a poškozené stavebnice, které jsou ve školkách 30 i více let.

Polytechnické vzdělávání formou pohybové aktivity:

Špagety v Polikarpovce

Pokročilejší stupeň využití Polikarpovy stavebnice jako nový projekt polytechnického předškolního vzdělávání. Nečekaně pozitivně a nadšeně reagovaly i děti ve školní družině ZŠ.

Jedním z mnoha požadavků na předškoláka je správné rozlišování barev a velikostí, měl by porozumět jednoduchým pravidlům hry. Protože si v tomto období rozvíjí logické myšlení, hra se pro něho stává
pestřejší, bohatší, smysluplnější a zábavnější. Díky této tvůrčí aktivitě může pochopit, že splní-li základní pravidla, to je dodržení velikosti a barvy, docílí požadovaného výsledku
. 

%C3%BAvod.jpg


rozdíl mezi klasickým a špagetovým kvádrem

  • lehké, barevné, dvoumetrové, snadno ohebné špagetky v kombinaci s nejpoužívanějšími
    tělesy Polikarpovy stavebnice
  • modrá špagetka je nejslabší a patří do nejmenšího atypického otvoru v kvádru, krychli nebo jehlanu
  • červená špageta hledá středně velký atypický otvor v tělesech
  • zelená je nejsilnější a potřebuje zastrčit do největšího atypického otvoru
  • špagetky vytvoří požadované zakřivení průlezky, překážky, labyrintu POUZE při zasunutí do správně zvolené velikosti atypického otvoru v tělesech (zasunete-li modrou špagetku do většího otvoru než je její průměr, nebude držet přesně požadovaný tvar zakřivení a hra není tak tvořivá, zábavná a hlavně poučná)


v každém špagetovém tělese jsou nové atypické otvory ve třech velikostech (průměrech)


spojení těles na výšku: nejdříve krátké dřevěné spojovací špalíky, potom špagety!!
(nežádoucímu posunu a následnému pádu horní krychle zamezíte pomocí spojovacích špalíků, zajišťovací kolíček stačí jeden shora)

    

    
příklady použití


školkové děti postavily s pomocí paní učitelky překážkovou dráhu
a snaží se jí prolézt bez doteku špaget


děti ve školní družině vytvořily dvě družstva, která mezi sebou soutěží
o počet trestných dotyků při časově omezeném zdolání překážk. dráhy